Ergotherapie

Een ergotherapeut behandelt, adviseert en begeleidt mensen bij het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Door lichamelijke en/of cognitieve (geheugen, aandacht, oriëntatie, plannen, enzovoorts) problemen kan het zijn dat het uitvoeren van deze activiteiten niet meer vanzelfsprekend is waardoor u niet meer (volledig) zelfstandig bent.

Op basis van de mogelijkheden, eigen inbreng en wensen van de cliënt worden doelen opgesteld. De ergotherapeut gaat samen met u op zoek naar mogelijkheden om de voor u betekenisvolle activiteiten zo lang mogelijk zelfstandig en veilig uit te kunnen voeren. Door activiteiten op een ander manier uit te voeren of materiaal en/of de omgeving aan te passen worden de opgestelde doelen behaald.

Wanneer u betekenisvolle activiteiten weer naar behoeven kunt uitvoeren, zal de kwaliteit van leven worden vergroot. Daarnaast behoudt/vergroot u uw zelfstandigheid.

Het doel van de ergotherapeut is dus om samen met u, uw individuele doelen te bereiken en ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en op een prettige manier thuis kunt blijven wonen. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Daarnaast kan een ergotherapeut zich richten op het verlichten van de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Voorbeelden van betekenisvolle activiteiten zijn:

  • Wassen en kleden
  • Een maaltijd bereiden
  • Prettig zitten en/of liggen
  • Opstaan uit bed of stoel
  • Huishoudelijke activiteiten
  • Agenda beheren en plannen
  • Zorgen voor een naaste/mantelzorg verlenen
  • Verplaatsen binnen- en buitenshuis
  • Voorkomen van vallen
  • Hobby’s en sociale contacten